Cabeceo

C, Slovník Zaužívaný a osvedčený spôsob, ako si na milongách - tančiarňach argentínskeho tanca - tanečníci neverbálne a nenápadne na diaľku dohovárajú spoločný tanec.

Mirada

M, Slovník Komunikácia tanečníkov na milonge očným kontaktom pre nenápadné dohovorenie si spoločného tancovania.