Súkromie a ochrana osobných údajov

Prehľad a zásady používania, spracovania a ochrany osobných údajov v rámci aktivít TangoArgentino.sk a portálu www.tangoargentino.sk (ďalej len „Portálu„).

Úvodná informácia

Táto úvodná informácia je určená najmä tým, ktorí majú záujem o odoberanie e-mailového newslettra Aktuality TangoArgentino.sk (ďalej len „Aktuality„) s prehľadom aktualít a podujatí argentínskeho tanga, zasielaného spravidla 2-4x mesačne. Aby ste ich mohli dostávať, potrebujeme nevyhnutne váš osobný údaj – e-mail adresu. Tieto pravidlá upresňujú, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako je vyriešená ich bezpečnosť.

Kto sme

TangoArgentino.sk v súčasnej podobe nemá vlastnú právnu subjektivitu a prevádzkujú ho len fyzické osoby ako dobrovoľnú neziskovú verejnoprospešnú aktivitu zameranú na propagáciu argentínskeho tanga a jeho podujatí na Slovensku. Preto nie sú na tomto mieste zverejnené sídelné a ďalšie kontaktné údaje. Oficiálna forma kontaktu na tím a redakciu TangoArgentino.sk je e-mail info@tangoargentino.sk. Ďalšie súvisiace informácie nájdete aj na stránke redakcia Portálu.

Aké osobné údaje spracúvame

Napriek tomu, že aktivity TangoArgentino.sk sú realizované najmä v rámci neformálnej tanečnej a fanúšikovskej komunity argentínskeho tanga a sú najmä informačného charakteru (nekomerčné), TangoArgentino.sk sa snaží o prevádzku a informovanosť na podobnej úrovni, ako keby bolo právnym subjektom. TangoArgentino.sk v rámci svojej činnosti spracúva len minimálne množstvo osobných údajov iných osôb a v nevyhnutnej miere a snaží sa o transparantné zverejnenie spôsobu, rozsahu a podmienok ich spracúvania ako aj o ich maximálnu ochranu. Ich súčasťou sú aj tieto pravidlá.

TangoArgentino.sk spracúva nasledovné osobné údaje:

 • E-mail adresu osôb dobrovoľne registrovaných k odberu Aktualít, od roku 2017 aj ich IP adresu použitú pri registrácii a ak osoba dobrovoľne uvedie pri registrácii alebo aktualizácii aj svoje meno alebo iný osobný údaj, tento je spracúvaný tiež.
 • Meno, priezvisko a e-mail adresu osôb registrovaných k prispievaniu na Portál.
 • Fotografie alebo videá z verejných alebo komunitných tango podujatí, umiestnené na webstránkach www.tangoargentino.sk, www.facebook.com/tangoargentino.sk a www.youtube.com/TangoArgentinoSK.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Osobné údaje osôb registrovaných k odberu Aktualít spracúvame, aby bolo vôbec možné ich doručiť. Akékoľvek iné dobrovoľne poskytnuté údaje sú spracúvané len na štatistické účely.
 • Osobné údaje osôb registrovaných k prispievaniu na Portál spracúvame, aby mohli na Portáli publikovať príspevky.
 • Zverejnené fotografie alebo videá slúžia na dokumentáciu uskutočnených kultúrnych podujatí a na propagáciu argentínskeho tanga a s ním spojených podujatí.

Spôsob poskytnutia súhlasu

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov môžete dať:

 • Aktuality: Pri registrácii pre odoberanie alebo v e-mailovej výzve kliknutím na tlačidlo Súhlasu s odoberaním.
 • Pri registrácii pre prispievanie na Portál potvrdením v rámci individuálnej komunikácie s redakciou Portálu.
 • Vyhotovovanie obrazových záznamov z verejne dostupných kultúrnych podujatí nevyžaduje súhlas všetkých zúčastnených, napriek tomu sa pokúsime svoj zámer primeraným spôsobom ohlásiť alebo si vyžiadať súhlas konkrétnych osôb so zverejnením záznamu.

Ako môžete súhlas odvolať

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať:

 • Súhlas s odoberaním Aktualít môžete odvolať kliknutím na „odhlásiť sa z odoberania“, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu alebo zaslaním oznámenia na e-mail info@tangoargentino.sk.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov prispievateľky či prispievateľa na Portál môžete odvolať zaslaním požiadavky na e-mail info@tangoargentino.sk. Neoddeliteľne s ukončením spracovania osobných údajov však musí byť zrušený aj prispievateľský účet na Portáli.
 • Súhlas so zverejnením obrazového záznamu so svojou osobou môžete odvolať zaslaním požiadavky na e-mail info@tangoargentino.sk.

Ako dlho uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje

 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme vám mohli posielať Aktuality, uchovávame a spracúvame len na dobu, pokým neodvoláte svoj súhlas.
 • Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby ste mohli prispievať na Portál, uchovávame a spracúvame len na dobu, pokým nezrušíte svoj prispevateľský účet.
 • Obrazové záznamy spojené s vašou osobou môžu byť zverejnené len na dobu, pokým neodvoláte svoj súhlas.

Ako spracúvame a kde sú zaznamenaná vaše osobné údaje

Osobné údaje potrebné pre odoberanie Aktualít spracúvame prostredníctvom online služby Mailchimp, ktorej prevádzkovateľ poskytuje v rámci podmienok poskytovania svojej služby záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Viac: www.mailchimp.com/legal/privacy

Osobné údaje prispievateliek a prispievateľov Portálu spracúvame prostredníctvom online služby WordPress, ktorej prevádzkovateľ poskytuje v rámci podmienok poskytovania svojej služby záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Viac: www.automattic.com/privacy

Osobné údaje spojené so zverejnením obrazových záznamov na portáloch www.facebook.com/tangoargentino.sk a www.youtube.com/TangoArgentinoSK spracúvame prostredníctvom online služieb Facebook a YouTube, ktorých prevádzkovatelia poskytujú v rámci podmienok poskytovania svojej služby záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Viac: policies.google.com/privacy?hl=sk, www.facebook.com/privacy a www.facebook.com/privacy/explanation.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov

Bezpečnosť spracúvaných osobných údajov je pre TangoArgentino.sk dôležitá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Používame predovšetkým online služby, ktoré poskytujú v rámci svojich podmienok poskytovania záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Využívame dvojstupňové prihlasovanie. Dáta sú medzi zariadeniami týchto sprostredkovateľov a používateľmi (vrátane samotného TangoArgentino.sk) prenášané šifrovane (protokol HTTPS). Ak je pre niektoré úkony potrebné spracovávať dáta na prostriedkoch TangoArgentino.sk, spracovanie je len krátkodobé na nevyhnutnú dobu a prípadné uložené dáta sú šifrované, pričom prístup k prostriedkom je chránený bezpečným heslom.

V prípade nespokojnosti

V prípade nespokojnosti s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám to oznámiť na e-mail info@tangoargentino.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Záverečné ustanovenia

Táto verzia zásad ochrany osobných údajov nadobudla platnosť dňom ich zverejnenia – 29.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak nastane zmena spracúvania osobných údajov v rámci činnosti TangoArgentino.sk. Každá zmena bude zverejnená na tejto webstránke a všetci, ktorí odoberajú Aktuality budú o nej informovaní mailom.

Pridajte svoj názor