Súkromie a ochrana osobných údajov

Prehľad a zásady používania, spracovania a ochrany osobných údajov TangoArgentino.sk

Úvodná informácia

Táto úvodná informácia je určená najmä záujemcom o odoberanie e-mailového newslettra Aktuality TangoArgentino.sk (ďalej len "Aktuality") s prehľadom aktualít a podujatí argentínskeho tanga, zasielaného spravidla 2-4x mesačne. Aby ste ich mohli dostávať, potrebujeme nevyhnutne váš osobný údaj – e-mail adresu. Niektoré informácie sú určené redaktorom portálu www.tangoargentino.sk (ďalej len "Portálu"). Tieto pravidlá upresňujú, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako je vyriešená ich bezpečnosť.

Kto sme

Portál TangoArgentino.sk a s ním spojené aktivity prevádzkuje najmä dvojica fyzických osôb – Petra Bertová Polovková a Roman Greguš (spolu ďalej len „TangoArgentino.sk“) – ako dobrovoľnú neziskovú verejnoprospešnú aktivitu zameranú na propagáciu argentínskeho tanga a jeho podujatí na Slovensku. TangoArgentino.sk nemá právnu subjektivitu a z dôvodu ochrany osobných údajov TangoArgentino.sk nie sú na tomto mieste zverejnené sídelné a ďalšie kontaktné údaje. Oficiálna forma kontaktu na TangoArgentino.sk je e-mail info@tangoargentino.sk.

Aké osobné údaje spracúvame

Napriek tomu, že aktivity TangoArgentino.sk sú realizované najmä v rámci neformálnej komunity tanečníkov a fanúšikov argentínskeho tanga a sú najmä informačného charakteru (nekomerčné), TangoArgentino.sk sa snaží o prevádzku a informovanosť na podobnej úrovni, ako keby bol právnym subjektom. TangoArgentino.sk v rámci svojej činnosti spracúva len minimálne množstvo osobných údajov iných osôb a v nevyhnutnej miere a snaží sa o transparantné zverejnenie spôsobu, rozsahu a podmienok ich spracúvania ako aj o ich maximálnu ochranu. Ich súčasťou sú aj tieto pravidlá.

TangoArgentino.sk spracúva nasledovné osobné údaje:

 • E-mail adresu dobrovoľne registrovaných odberateľov Aktualit, od roku 2017 aj ich IP adresu použitú pri registrácii a ak odberateľ dobrovoľne uvedie pri registrácii alebo aktualizácii aj svoje meno alebo iný osobný údaj, tento je spracúvaný tiež.
 • Meno, priezvisko a e-mail adresu niekoľkých registrovaných redaktorov (prispievateľov) Portálu.
 • Fotografie alebo videá z verejných alebo komunitných tango podujatí, umiestnené na webstránkach www.tangoargentino.sk, www.facebook.com/tangoargentino.sk a www.youtube.com/TangoArgentinoSK.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Osobné údaje registrovaných odberateľov Aktualít spracúvame, aby bolo vôbec možné ich doručiť. Akékoľvek iné dobrovoľne poskytnuté údaje sú spracúvané len na štatistické účely.
 • Osobné údaje registrovaných redaktorov Portálu spracúvame, aby mohli na portáli publikovať príspevky.
 • Zverejnené fotografie alebo videá slúžia na dokumentáciu uskutočnených kultúrnych podujatí a na propagáciu argentínskeho tanga a s ním spojených podujatí.

Spôsob poskytnutia súhlasu

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov môžete dať:

 • Aktuality: Pri registrácii ako nový odberateľ alebo v e-mailovej výzve kliknutím na tlačidlo Súhlasu s odoberaním.
 • Pri registrácii redaktorov Portálu potvrdením v rámci individuálnej komunikácie s administrátorom portálu.
 • Vyhotovovanie obrazových záznamov z verejne dostupných kultúrnych podujatí nevyžaduje súhlas všetkých účastníkov, napriek tomu sa pokúsime svoj zámer primeraným spôsobom ohlásiť alebo si vyžiadať súhlas konkrétnych osôb so zverejnením záznamu.

Ako môžete súhlas odvolať

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať:

 • Súhlas s odoberaním Aktualít môžete odvolať kliknutím na „odhlásiť sa z odoberania“, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu alebo zaslaním oznámenia na e-mail info@tangoargentino.sk.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov redaktora Portálu môžete odvolať zaslaním požiadavky na e-mail info@tangoargentino.sk. Neoddeliteľne s ukončením spracovania osobných údajov však musí byť zrušený aj redaktorský účet na portáli.
 • Súhlas so zverejnením obrazového záznamu so svojou osobou môžete odvolať zaslaním požiadavky na e-mail info@tangoargentino.sk.

Ako dlho uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje

 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme vám mohli posielať Aktuality, uchovávame a spracúvame len na dobu, pokým neodvoláte svoj súhlas.
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii redaktora Portálu uchovávame a spracúvame len na dobu, pokým nezrušíte svoj redaktorský účet.
 • Obrazové záznamy spojené s vašou osobou môžu byť zverejnené len na dobu, pokým neodvoláte svoj súhlas.

Ako spracúvame a kde sú zaznamenaná vaše osobné údaje

Osobné údaje potrebné pre odoberanie Aktualít spracúvame prostredníctvom online služby Mailchimp, ktorej prevádzkovateľ poskytuje v rámci podmienok poskytovania svojej služby záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Viac: www.mailchimp.com/legal/privacy

Osobné údaje potrebné pre redaktorov Portálu spracúvame prostredníctvom online služby WordPress, ktorej prevádzkovateľ poskytuje v rámci podmienok poskytovania svojej služby záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Viac: www.automattic.com/privacy

Osobné údaje spojené so zverejnením obrazových záznamov na portáloch www.facebook.com/tangoargentino.sk a www.youtube.com/TangoArgentinoSK spracúvame prostredníctvom online služieb Facebook a YouTube, ktorých prevádzkovatelia poskytujú v rámci podmienok poskytovania svojej služby záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Viac: policies.google.com/privacy?hl=sk, www.facebook.com/privacy a www.facebook.com/privacy/explanation.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov

Bezpečnosť spracúvaných osobných údajov je pre TangoArgentino.sk dôležitá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Používame predovšetkým online služby, ktoré poskytujú v rámci svojich podmienok poskytovania záruky vysokej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s GDPR. Využívame dvojstupňové prihlasovanie. Dáta sú medzi zariadeniami týchto sprostredkovateľov a používateľmi (vrátane samotného TangoArgentino.sk) prenášané šifrovane (protokol HTTPS). Ak je pre niektoré úkony potrebné spracovávať dáta na prostriedkoch TangoArgentino.sk, spracovanie je len krátkodobé na nevyhnutnú dobu a prípadné uložené dáta sú šifrované, pričom prístup k prostriedkom je chránený bezpečným heslom.

Ak nie ste spokojný/spokojná

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám to oznámiť na e-mail info@tangoargentino.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Záverečné ustanovenia

Táto verzia zásad ochrany osobných údajov nadobudla platnosť dňom ich zverejnenia – 29.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak nastane zmena spracúvania osobných údajov v rámci činnosti TangoArgentino.sk. Každá zmena bude zverejnená na tejto webstránke a všetci odberatelia Aktualít a redaktori Portálu budú o nej informovaní mailom.

Pridajte svoj názor