Redakcia portálu TangoArgentino.sk

Hľadáte kurzy tanga?

Ak hľadáte kurzy tanga a chcete sa informovať o podrobnostiach, najprv sa pokúste získať potrebné informácie v konkrétnych školách alebo u osôb organizujúcich príslušné tangové podujatia. Mnohé lektorky a lektorov poznáme osobne, portál TangoArgentino.sk však nie je školou tanga ani žiadnu konkrétnu školu nezastupuje, ani jej “nerobíme sekretárku či informátora”. Redakcia portálu predovšetkým vyhľadáva a zverejňuje prehľady tango škôl, milong, podujatí a články o tangu a iniciatívne tak podporuje jeho šírenie. 

Kontakt na redakciu portálu

V rámci našich možností sa vám pokúsime odpovedať na otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď na stránkach portálu. Uvítame tiež návrhy na úpravu alebo doplnenia stránok. Naše kontakty:

Portál TangoArgentino.sk a s ním spojené aktivity prevádzkuje najmä Petra Bertová Polovková a Roman Greguš (fyzické osoby) ako dobrovoľnú neziskovú verejnoprospešnú aktivitu zameranú na propagáciu argentínskeho tanga a jeho podujatí na Slovensku.

Ďalšie dôležité internetové adresy: