Odoberajte Aktuality TangoArgentino.sk

Dostávajte asi 1-2x mesačne e-mail s tangovými aktualitami z celého Slovenska, prehľadom nových článkov na portáli aj najbližších milong a podujatí.

Ochrana osobných údajov

Vaša e-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, chráni a používa len na účel zasielania Aktualít TangoArgentino.sk približne raz až 2x mesačne alebo na prevádzkovú komunikáciu s Vami ako s registrovaným odberateľom. Prevádzkovateľ údaje dôsledne chráni. Z odoberania sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Čo získate odoberaním Aktualít TangoArgentino.sk:

 • pravidelný prehľad tango udalostí na Slovensku (aspoň raz mesačne)
 • fotografie, videá a články o tangu a z nedávnych podujatí
 • informácie a tipy, čo nové sa chystá (niektoré ešte skôr, ako zverejnia organizátori)
 • zaujímavosti aj zo zákulisia
 • prehľad najbližších milong, workshopov, koncertov a iných tango podujatí
 • pripravované bonusy pre odberateľov

Zaistite si príjem množstva informácií o argentínskom tangu a podujatiach na Slovensku.

Poznámka: počas kovidového obdobia bolo zasielanie aktualít pozastavené a obnovené od Vianoc 2022

Aktuality TangoArgentino.sk – viac

Prihláste sa k bezplatnému zasielaniu prehľadu Aktualít TangoArgentino.sk priamo do vašej e-mail schránky. Vďaka naším aktívnym kontaktom v rámci tango komunity sa tak dostanete k niektorým informáciám ešte skôr, ako sú zverejnené samotnými organizátormi podujatí. Aktuality zasielame približne raz až 2x mesačne.

Čo obsahujú Aktuality TangoArgentino.sk

E-mail obsahuje prehľad ohlásených a zverejnených tangových podujatí z celého Slovenska, o ktorých mala možnosť sa redakcia dozvedieť. Ide najmä o milongy, workshopy, koncerty, tanečné vystúpenia, otvorenia nových škôl, ale aj iné podujatia a informácie o tangu v kultúre (kino, divadlo, knihy, výstavy), upútavky na články súvisiace s tangom v médiách, zverejnené fotografie, videá a pod.

Našimi zdrojmi informácií sú:

 • priame informácie od škôl a organizátorov tango podujatí,
 • webové stránky tango škôl, milong, hudobníkov a iných subjektov súvisiacich s argentínskym tangom na Slovensku,
 • facebookové stránky, skupiny a udalosti súvisiace s argentínskym tangom na Slovensku,
 • vlastné pravidelné monitorovanie internetu na nové stránky, články a aktuality za posledné obdobie,
 • informácie získané osobnou účasťou a kontaktmi redakcie a prispievateľov v rámci tangovej komunity a podujatí.

Pridaná hodnota pre odberateľov

Výber a usporiadanie: Pri výbere a prezentácii podujatí prihliadame aj na ich predpokladaný/očakávateľný význam, relevanciu, počet účastníkov, dosah (či sú reálne len pre úzku komunitu alebo nadregionálne) a korigujeme ich na základe skúseností alebo nezávislým overovaním. Zvýšenú pozornosť a podporu venujeme novovznikajúcim aktivitám a jednorazovým aktivitám. Menšiu pozornosť venujeme malým a pravidelným aktivitám.

Kompletizácia, náprava nesúladov a chýb: Odberateľom sa snažíme prinášať kompletné najdôležitejšie informácie, čo niekedy vyžaduje informácie aj kombinovať alebo aktívne preverovať. Napríklad organizátor niektoré informácie uvádza len na webovej stránke, ďalšie len na Facebooku, alebo v kalendári a niekedy si navzájom odporujú. Redakcia preto niekedy aktívne kontaktuje organizátorov, overuje fakty alebo dopĺňa chýbajúce údaje, zisťuje pravdivý alebo najaktuálnejší stav. Často na základe toho organizátori opravia alebo doplnia aj svoju webovú či facebookovú stránku.

Ochrana odoberateľov pred preháňaním, zavádzaním a manipuláciou: Pri prezentácii podujatí a informácií ich korigujeme so zameraním na fakty a primeranosť. Z podkladov niektorých tango škôl a organizátorov – k ich občasnej nevôli – odstraňujeme alebo minimalizujeme neprimerané prívlastky, bombastické pomenovania, sebapochvalné hodnotenia, manipulatívnu komunikáciu, naivné či utopistické očakávania alebo prísľuby a podobne. Cieľom je poskytnúť odoberateľom čo najobjektívnejší obraz o jednotlivých podujatiach. Školám a organizátorom odporúčame získavať si účastníkov a ich dôveru kvalitou výuky a podujatí, nie neprimeranou prezentáciou.

Ako si zabezpečiť spoľahlivé prijímanie Aktualít

E-maily s Aktualitami TangoArgentino.sk sú rozposielané aplikáciou pre hromadnú distribúciu elektronicke pošty. Váš poskytovateľ poštovej schránky alebo poštový program môže obsahovať nástroje pre ochranu pred nevyžiadanou poštou. Ak Aktuality nevidíte v hlavnej doručenej pošte ani po registrácii, uistite sa, či vám správy nezaraďuje do priečinkov Reklama, Spam a podobných, alebo ich dokonca môže príliš prísne nastavený systém aj mazať. V tom prípade nastavte svoj program tak, aby Aktuality nepovažoval za reklamu či spam, ale aby ju zaraďoval do bežnej alebo dôležitej pošty. Nastavenie môžete urobiť aj podľa adresy odosielateľa aktualít, ktorou je info@tangoargentino.sk.

Ochrana osobných údajov – podrobnejšie

Uvedením e-mailovej adresy, prípadne iných osobných údajov poskytujete svoj súhlas k uvedenému spôsobu použitia. Údaje prevádzkovateľ dôsledne chráni a nie sú zverejnené ani prístupné tretím stranám. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, svoje údaje z databázy vymazať a z odoberania sa odhlásiť. Prevádzkovateľ všetky osobné údaje spracúva ako dôverné, použije ich len pre internú potrebu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Pri spracovaní osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplňujúcim nariadením platným v Európskej únii.

Doterajšie odhlásenia: Prevádzkovateľ za obdobie mnohých rokov prevádzky eviduje len malý podiel. Ich dôvodmi najčastejšie boli zmena kontaktnej e-mail adresy (náhrada za novú adresu) alebo sa odberateľ prestal zaujímať o argentínske tango.  Ku koncu roka 2022 mali Aktuality už viac ako 500 odberateľov.

Odporúčaný postup pre odhlásenie s vymazaním svojich osobných údajov z databázy: vyhľadajte poslednú e-mail správu „Aktuality TangoArgentino.sk“, v jej spodnej časti kliknite na položku „Upraviť svoj profil“, prostredníctvom zaslanej e-mail správy vstúpte do svojho profilu, priamo v databáze vymažte všetky svoje údaje a zvoľte Uložiť. Následne v niektorej e-mail správe od systému TangoArgentino.sk vyhľadajte v spodnej časti položku Odhlásiť sa z odoberania a prostredníctvom zaslanej e-mail správy potvrďte odhlásenie.  

Pridajte svoj názor