Kalendár udalostí

NAJBLIŽŠIE MILONGY, WORKSHOPY, KONCERTY,…

Viac informácií o tomto kalendári (zozname) nájdete nižšie.

 

2020 – JÚL/JULY

Poznámka: niektoré tangové aktivity sú z bezpečnostných dôvodov naďalej obmedzené, pozastavené alebo zrušené.
 • 02.07.2020 (štvrtok/Thu) • Bratislava • Milonga Relax • Tango Vida
  TA profil FB event Tango Vida official web
 • 04.-10.07.2020 • Žiarska dolina • Leto s tangom • Tango Club Bratislava/Trnava • I. turnus • Hotel Spojár
  TA profil FB event
 • 06.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák 
  TA profil FB event
 • 12.-18.07.2020 • Žiarska dolina • Leto s tangom • Tango Club Bratislava/Trnava • II. turnus • Penzión Frank
  TA profil FB event
 • 13.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák
  TA profil FB event
 • 16.07.2020 (štvrtok/Thu) • Bratislava • Milonga Relax • Tango Vida
  TA profil FB event Tango Vida official web
 • 17.07.2020 (piatok/Fri) • Bratislava • Milonga DanceArt
  TA profil FB event
 • 20.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák (nepotvrdená)
  TA profil FB eventy
 • 25.07.2020 (sobota/Sat) • Bratislava • Milonga Abrazo • Crowne Plaza (nepotvrdená)
  TA profil FB-eventy Milonga Abrazo official web
 • 26.07.2020 (nedeľa/Sun) Bratislava • Milonga v Pisztoryho paláci, Štefánikova 25 (organizuje DanceArt a Tango Vida)
  TA profil FB event
 • 27.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák (nepotvrdená)
  TA profil FB eventy
 • 30.07.2020 (štvrtok/Thu) • Bratislava • Milonga Relax • Tango Vida
  TA profil FB event Tango Vida official web

2020 – AUGUST (ČASŤ/PART)

Poznámka: niektoré tangové aktivity sú z bezpečnostných dôvodov naďalej obmedzené, pozastavené alebo zrušené.

2020 – významnejšie plánované tangové podujatia počas roka (other featured events)

Upozornenie: konanie niektorých dávnejšie plánovaných tangových aktivít môže byť z bezpečnostných dôvodov zrušené, o aktuálnom stave sa informujte u organizátorov. Dlhodobejšie plánované podujatia zatiaľ v kalendári ponechávame a príležitostne ho budeme aktualizovať..

Viac o tomto zozname

 • Kalendár je aktuálne vo forme pravidelne aktualizovaného zoznamu. Zoznam obsahuje ručne pripravovaný prehľad milong a iných významnejších tango podujatí, podobný ako bol v predchádzajúcej verzii portálu. Tu je však už doplnený aj o profily milong (odkaz „[TA-profil]“ pod každým podujatím).
 • Milongy a udalosti do zoznamu pridáva redakcia portálu – neodkladne ako sa o novej udalosti dozvie (alebo zmene či zrušení existujúcej). Pre tento účel pravidelne monitorujeme facebookové alebo webové stránky organizátorov milong a iných tangových podujatí.
 • PRIDANIE NOVEJ UDALOSTI alebo úprava či zrušenie existujúcej: Ak v kalendári nejaká udalosť chýba alebo je neaktuálna, kontaktujte nás pre doplnenie alebo opravu.
 • Poznámka 1: Databáza kurzov tanga z predchádzajúcej verzie portálu (bola tam v strednej časti úvodnej stránky) zatiaľ nebola do nového portálu prenesená.
 • Poznámka 2: Do budúcnosti pripravujeme novú verziu tango kalendára.
     

 

 

Najnovšie články na portáli

Rozlúčka s Helenkou

Príspevky V piatok 3. júla 2020 nás po vážnej chorobe navždy opustila Helena Žitňanová, jedna z najvýznamnejších osobností tangovej scény na Slovensku. Posledná rozlúčka s Helenkou sa konala vo štvrtok 9.7.2020 v bratislavskom Krematóriu.