Tango Nuevo

Štýly Charakteristické je vysoké vykopávanie nôh, prudké a expresívne pohyby a teatrálne figúry.

Tango Liso

Štýly Štýl charakteristický jednoduchosťou, kľudom a malým množstvom figúr a prvkov.

Pôvodné tango

Štýly Pôvodné tango je intímne, zamerané na partnera, na mimoslovnú komunikáciu a interakciu.

Tango de Salón

Štýly Tango určené pre spoločenskú sály - elegantné, štýlové, pôsobivé, ale s nádychom formálnosti.

Show Tango

Štýly Je javiskový tanec (Stage Tango), tiež nazývaný Tango Escenario, či Tango Fantasia.