Čo robíme

V prvom rade sme malý tím nadšencov pre argentínske tango a dlhoročne venujeme energiu a čas jeho propagácii.

V roku 2006 bola vďaka tomu vytvorená a spustená webstránka TangoArgentino.sk s prehľadom vtedajších škôl, kurzov a milonga na Slovensku (v Bratislave a Trnave). V roku 2008 bol po roku príprav spustený portál s pokročilým kalendárom kurzov, milong, postupne aj s mnohými článkami a vylepšovaniami. V júni 2018 bola opäť po približne roku príprav spustená úplne nová verzia portálu.

Okrem prevádzky portálu šírime tango aj prostredníctvom facebookovej stránky s pravidelne zverejňovanými upútavkami na tangové podujatia, fotografie, videá, články, aktuality. Paralelne pripravujeme a rozposielame niekoľkokrát mesačne e-mailový newsletter s odkazmi na nedávno zverejnené fotografie, videá a články o tangu, ako aj s prehľadom najbližších milong, workshopov, koncertov a iných tangových podujatí.

Aby sme to všetko mohli robiť, musíme sledovať dianie v tango komunite aj v médiách – vyhľadávať kurzy a podujatia spojené s argentínskym tangom v rámci celého Slovenska s využitím viacerých pomocných monitovacích nástrojov a postupov, ako aj vďaka záujmu a spolupráci viacerých škôl a milong.

Mnohé kurzy, milongy a podujatia pridávame na portál namiesto samotných škôl a organizátorov. Vďaka dlhodobobému aktívnemu kontaktu s mnohými tango školami, tanečníkmi, hudobníkmi a organizátormi, môžeme šíriť informácie o mnohých podujatiach už vo fáze ich príprav.

Vytvorili sme pre portál aj YouTube kanál, na ktorý príležitostne umiestňujeme videá s tango vystúpeniami zahraničných tanečníkov na Slovensku alebo inak súvisiace s tangom na Slovensku.

Náš prístup a zásady

Našimi hlavnými zásadami sú relevancia, objektívnosť, spravodlivosť, podpora nováčikov, a podľa možnosti aj úplnosť. Podrobnešie o pravidlách.

Prínos pre všetkých

Ak ste tanečníkom tanga alebo lektor, organizátor, hudobník, DJ, … tak z existencie a činností TangoArgentino.sk, ako aj z tohto portálu máte prospech, aj keď ste ho doteraz nepoznali alebo vôbec nenavštevovali.

Ak ste tanečník/tanečníčka, tak vďaka aktivitám portálu máte možnosť si zatancovať s oveľa väčším počtom tanečníkov – bez nás by sa nedozvedeli o všetkých milongách a podujatiach, alebo by si nemuseli nájsť školu vďaka ktorej sa tango naučili, alebo dokonca by sa o tangu ani nedozvedeli. Podobný prospech z aktivít portálu a jeho tímu majú aj školy tanga, organizátori milong a ďalší.

Naše aktivity môžete podporiť

Viac

 

 
Pridajte svoj názor