Calendar

Milongas in Bratislava, milongas in Slovakia and other tango events

(i) This page is the most comprehensive list of milongas and other tango events in Slovakia. Independent, consistent and regularly updated by local enthusiasts and insiders.

Date format: day.month.year. Name of each item (event) begins with the name of the town. This list is currently mostly in Slovak. Some Facebook events or official webpages contain also information in English.

 

2023 – MÁJ / MAY

2023 – JÚN / JUNE

2023 – JÚL / JULY

2023 – 2024 – významnejšie plánované tangové podujatia počas roka (other featured events)

 • 29.07.-05.08.2023 • Žiarska dolina • Leto s tangom • Tango Club Bratislava/Trnava • Hotel Spojár
  TA profil FB event
 • 28.09.-01.10.2023 (víkend/weekend) • Bratislava • Bratislava Tango Festival 2023 (prvý postkoronový ročník po 3-ročnej prestávke)
  Pozn: najvýhodnejšia registrácia začína 12.6.2023.
  TA profil FB event official web FB page
 • 14.10.2023 (sobota/Saturday) • Trnava • Tango workshop/seminár Tangoclubu Trnava (predbežne plánovaný termín)
  TA profil FB eventy
 • 2023 (termín ešte neupresnený) • Organizovaný skupinový výlet do Buenos Aires (preložený) • Tangoclub Trnava
  TA profil FB event
 • 09.12.2023 (sobota/Saturday) • Trnava • Tango workshop/seminár Tangoclubu Trnava (predbežne plánovaný termín)
  TA profil FB eventy
 • 11.12.2023 (pondelok/Monday) • Medzinárodný deň argentínskeho tanga • International day of argentine tango
  TA článok
 • január/january 2024 (víkend/weekend) • Bratislava • Bratislava Tango Party – BTP 2024 (Tango Marathon) (predbežne ohlásený termín)
  TA profil FB event official web FB page FB group
 • (plánované podujatia doplníme neodkladne po ohlásení organizátormi)

  

( >> ARCHÍV )

  
Note: This page is a temporary replacement for future tango calendar (under construction). It contains all (or almost all) milongas and other important tango argentino events in Slovakia.