Calendar

Milongas in Bratislava, milongas in Slovakia and other tango events

(i) This page is the most comprehensive list of milongas and other tango events in Slovakia. Independent, consistent and regularly updated by local enthusiasts and insiders.

Date format: day.month.year. Name of each item (event) begins with the name of the town. This list is currently mostly in Slovak. Some Facebook events or official webpages contain also information in English.

 NOTE: Most of the tango events in Slovakia are canceled due to emergency measures against coronavirus. 
 

2021 – JANUÁR / JANUARY

Z dôvodu zosilnenia pandémie sú prakticky všetky kolektívne tangové podujatia pozastavené alebo zrušené. Viaceré školy však umožňujú individuálne praktizovanie tanga za dodržania platných bezpečnostných opatrení. 

2021 – významnejšie plánované tangové podujatia počas roka (other featured events)

(i) Uvádzame termíny dlhodobejšie plánovaných podujatí alebo podujatí presunutých z minulého roka. Ich konanie však môže byť podmienené alebo ovplyvnené vývojom pandémie.

Note: This page is a temporary replacement for future tango calendar (under construction). It contains all (or almost all) milongas and other important tango argentino events in Slovakia.