Calendar

Milongas in Bratislava, milongas in Slovakia and other tango events

(i) This page is the most comprehensive list of milongas and other tango events in Slovakia. Independent, consistent and regularly updated by local enthusiasts and insiders.

Date format: day.month.year. Name of each item (event) begins with the name of the town. This list is currently mostly in Slovak. Some Facebook events or official webpages contain also information in English.

 

2023 – JANUÁR / JANUARY

2023 – FEBRUÁR / FEBRUARY

 • 04.02.2023 (sobota/Saturday) • Bratislava • Milonga Danza Infinita Tango •  Tanec v meste
  TA profil FB-event FB-page
 • 05.02.2023 (nedeľa/Sunday) • Piešťany Milonga AURA • AURA DOM
  TA profil FB event
 • 06.02.2023 (pondelok/Monday) • Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Kafe Scherz (predpokladaný termín)
  TA profil FB eventy
 • 11.02.2023 (sobota/Saturday) • Bratislava • Milonga Abrazo • Crowne Plaza (potvrdený termín po presune)
  TA profil FB-eventy Milonga Abrazo official web
 • 13.02.2023 (pondelok/Monday) • Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Kafe Scherz (predpokladaný termín)
  TA profil FB eventy
 • 17.02.2023 (piatok/Friday) • Bratislava • Milonga DanceArt (predpokladaný termín)
  TA profil FB eventy
 • 18.02.2023 (sobota/Saturday) • Trnava • Tango workshop/seminár Tangoclubu Trnava
  TA profil FB event
 • 18.02.2023 (sobota/Saturday) Bratislava • Milonga Vida • Tango Vida
  TA profil FB eventy Tango Vida official-web
 • 19.02.2023 (nedeľa/Sunday) • Bratislava • Milonga v Dancehause (Tango Porteño) • Dancehaus
  TA profil FB event
 • 20.02.2023 (pondelok/Monday) • Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Kafe Scherz (predpokladaný termín)
  TA profil FB eventy
 • (pôvodne predpokladaný termín Milongy Abrazo Bratislava sa presunul z 25.02. na 11.02.2023)
 • 27.02.2023 (pondelok/Monday) • Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Kafe Scherz (predpokladaný termín)
  TA profil FB eventy

2023 – MAREC / MARCH

2023 – významnejšie plánované tangové podujatia počas roka (other featured events)

(i) Konanie niektorých podujatí môže byť podmienené alebo ovplyvnené vývojom pandémie.
 • 2023 (termín ešte neupresnený) • Organizovaný skupinový výlet do Buenos Aires (preložený) • Tangoclub Trnava
  TA profil FB event
 • 29.09.-01.10.2023 (víkend/weekend) • Bratislava • Bratislava Tango Festival 2023 (prvý postkoronový ročník po 3-ročnej prestávke)
  TA profil FB event official web FB page
 • 11.12.2022 (pondelok/Monday) • Medzinárodný deň argentínskeho tanga • International day of argentine tango
  TA článok
 • (plánované podujatia doplníme neodkladne po ohlásení organizátormi)

  

( >> ARCHÍV )

  
Note: This page is a temporary replacement for future tango calendar (under construction). It contains all (or almost all) milongas and other important tango argentino events in Slovakia.