Calendar

Milongas in Bratislava, milongas in Slovakia and other tango events

(i) This page is the most comprehensive list of milongas and other tango events in Slovakia. Independent, consistent and regularly updated by local enthusiasts and insiders.

Date format: day.month.year. Name of each item (event) begins with the name of the town. This list is currently mostly in Slovak. Some Facebook events or official webpages contain also information in English.

 NOTE: Most of the tango events in Slovakia are canceled due to emergency measures against coronavirus. 
 

2020 – JÚL/JULY

Poznámka: niektoré tangové aktivity sú z bezpečnostných dôvodov naďalej obmedzené, pozastavené alebo zrušené.
 • 02.07.2020 (štvrtok/Thu) • Bratislava • Milonga Relax • Tango Vida
  TA profil FB event Tango Vida official web
 • 04.-10.07.2020 • Žiarska dolina • Leto s tangom • Tango Club Bratislava/Trnava • I. turnus • Hotel Spojár
  TA profil FB event
 • 06.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák 
  TA profil FB event
 • 12.-18.07.2020 • Žiarska dolina • Leto s tangom • Tango Club Bratislava/Trnava • II. turnus • Penzión Frank
  TA profil FB event
 • 13.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák
  TA profil FB event
 • 16.07.2020 (štvrtok/Thu) • Bratislava • Milonga Relax • Tango Vida
  TA profil FB event Tango Vida official web
 • 17.07.2020 (piatok/Fri) • Bratislava • Milonga DanceArt
  TA profil FB event
 • 20.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák (nepotvrdená)
  TA profil FB eventy
 • 25.07.2020 (sobota/Sat) • Bratislava • Milonga Abrazo • Crowne Plaza (nepotvrdená)
  TA profil FB-eventy Milonga Abrazo official web
 • 26.07.2020 (nedeľa/Sun) Bratislava • Milonga v Pisztoryho paláci, Štefánikova 25 (organizuje DanceArt a Tango Vida)
  TA profil FB event
 • 27.07.2020 (pondelok/Mon) Bratislava • Milonga/Praktilonga Tangoclubu • Manderlák (nepotvrdená)
  TA profil FB eventy
 • 30.07.2020 (štvrtok/Thu) • Bratislava • Milonga Relax • Tango Vida
  TA profil FB event Tango Vida official web

2020 – AUGUST (ČASŤ/PART)

Poznámka: niektoré tangové aktivity sú z bezpečnostných dôvodov naďalej obmedzené, pozastavené alebo zrušené.

2020 – významnejšie plánované tangové podujatia počas roka (other featured events)

Upozornenie: konanie niektorých dávnejšie plánovaných tangových aktivít môže byť z bezpečnostných dôvodov zrušené, o aktuálnom stave sa informujte u organizátorov. Dlhodobejšie plánované podujatia zatiaľ v kalendári ponechávame a príležitostne ho budeme aktualizovať..
Note: This page is a temporary replacement for future tango calendar (under construction). It contains all (or almost all) milongas and other important tango argentino events in Slovakia.