Rozlúčka s Helenkou

V piatok 3. júla 2020 nás po vážnej chorobe navždy opustila Helena Žitňanová, jedna z najvýznamnejších osobností tangovej scény na Slovensku.

Posledná rozlúčka s Helenkou sa konala vo štvrtok 9.7.2020 v bratislavskom Krematóriu.

Helena Žitňanová
Helena Žitňanová
Mgr.art. Helena Žitňanová, ArtD – bola tanečnica, tanečná pedagogička a choreografka. Pôsobila ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave a ako pedagogička v ZUŠ J. Kowalského v Bratislave. Mala dlhoročné skúsenosti aj ako tanečnica a pedagogička v Umeleckom súbore Lúčnica a Tanečnom divadle Bralen, bola autorkou viacerých pedagogických publikácií. Od roku 2005 sa intenzívne venovala argentínskemu tangu, od roku 2009 aj ako lektorka vlastnej tanečnej školy Tango Abrazo, v ktorej spolu s partnerom Vojtechom Takáčom vychovali desiatky zanietených tanečníkov argentínskeho tanga.

Spomienky a rozlúčky

  • „S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým tanečníkom argentínskeho tanga, žiakom, priateľom, rodine a známym, že nás dnes ráno, 3. júla 2020 nás opustila naša milovaná Helenka. Budeš nám všetkým veľmi chýbať. Abrazo, naša zlatá, láskavá a noblesná dáma.“ – Viac na stránke tanečnej školy Tango Abrazo www.abrazo.sk
  • „S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dnes, 3. júla 2020, nás navždy opustila významná tanečnica, tanečná pedagogička a kolegyňa Helena Žitňanová.“ – Viac na stránke ZUŠ Júliusa Kowalského www.zusjkowalskeho.sk
  • „Opustila nás dlhoročná bývalá pedagogička Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU Helena Žitňanová.“ – Viac na stránke Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Bratislava htf.vsmu.sk
  • „Venované pamiatke Helenky Žitňanovej, významnej slovenskej pedagogičke tanca, ktorá venovala svoju lásku, vedomosti, vzdelanie, svoj život tancu a vzdelaniu mnohých mladých ľudí. Vážime si ju, máme ju radi…. Česť jej pamiatke – kolegovia, žiaci, široká umelecká verejnosť….“ – spomienkové video na YouTube kanáli „umelciJB“ – www.youtube.com

Viac informácií o pôsobení Helenky Žitňanovej v rámci scény argentínskeho tanga pripravujeme.

Pridajte svoj názor