Paso Basico

paso_basico
Vereda del Tango – tangová cestička, nachádza sa na ulici Av. Callao 1078 v Buenos Aires
Čítaj: paso basiko
V preklade znamená: základný krok
Zobraz abecedu

Charakteristika

Základný krok nie je prirodzenosťou argentínskeho tanga. Jedná sa o umelú, no osvedčenú a zaužívanú výukovú pomôcku, v skutočnosti v tangu žiaden základný krok (alebo niekým stanovená kombinácia krokov) neexistuje.

Prišiel až s exportom tanga do celého sveta, keď tanečníci po vystúpení chceli naučiť masy tento nádherný tanec, ktorý práve ukázali na pódiu. Podľa tradície spoločenských tancov, kde všetko má nejaké pravidlá, si aj učitelia vymysleli tangový základný krok na osem dôb. Takto mohli pohodlne a rýchlo „učiť“ tango masy nadšencov.

Tango, to je však improvizácia, a nie základný krok. Možností v tangu je nekonečne veľa a záleží len na invenčnosti partnera, ako zaujme svoju partnerku a, doslova, prekvapí ju na každom kroku.

Základný tvar základného kroku

doba muž žena po španielsky
1 muž pravou nohou vzad žena ľavou nohou vpred uno [uno]
2 muž ľavou bočne doľava žena pravou bočne doprava dos [dos]
3 muž pravou nohou vpred mimo ženy žena ľavou nohou vzad tres [tres]
4 muž ľavou nohou vpred mimo ženy žena pravou nohou vzad cuatro [kuatro]
5 muž pravou nohou prinožiť žena ľahou nohou predkrížiť cinco [sinko]
6 muž ľavou nohou vpred žena pravou nohou vzad seis [seis]
7 muž pravou nohou bočne doprava žena ľahou nohou bočne doľava siete [siete]
8 muž ľavou nohou prinožiť žena pravou nohou prinožiť ocho [očo]
 

Keďže základná hudobná veta v skladbe má 8 dôb (pozri rytmy), aj základný krok pozostáva z 8 krokov. Je rozdelený na 4 základné pohybové časti – začiatok (salida, doby 1 a 2), kráčanie (caminata, doby 3 a 4), kríženie (cruzada, doba 5), a ukončenie (resolución, doby 6, 7 a 8). Kroky sa do seba nezlievajú, nemožno prejsť z 1 šikmo do 2. Vždy sa prechádza cez pozíciu nula (cero), teda každý krok končí prinožením a až tak začne ďalší krok.

Je viacero verzií základného kroku:

  • vynechaný krok 1 – verzia vhodnejšia na tancovanie v smere tanca pretože krok vzad je proti smeru tanca a môžeme do niekoho naraziť
  • točený krok 7 – verzia vhodnejšia na tancovanie po obvode, pretože umožňuje mierne zatáčanie
  • kratšia verzia 1-2-3-6-7-8 (bez kríženia) – často sa používa v rytme milonga, kde sa nazýva baldosa – dlaždica (podľa štvorcovej dlážky bežnej v Buenos Aires)
  • v 5. kroku muž namiesto prinoženia zakríži
  • …a mnoho ďalších

Podporte naše aktivity

Množstvo našej práce - aj na tomto portáli - môžete oceniť a podporiť aj svojím finančným príspevkom. Ďakujeme!

Výuková ukážka základného kroku

Pridajte svoj názor