Disociácia

D, Slovník Znamená: je to proces, kedy horná časť tela (hruď) a dolná časť tela (panva) sú vytočené v rôznom uhle v horizontálnej rovine, pričom bodom oddelenia je oblasť pásu. Zobraz abecedu Disociácia je veľmi dôležitá pre správne a funkčné prevedenie mnohých rotačných figúr ako napríklad ocho alebo molinete. Disociácia umožňuje urobiť...

Cabeceo

C, Slovník Zaužívaný a osvedčený spôsob, ako si na milongách - tančiarňach argentínskeho tanca - tanečníci neverbálne a nenápadne na diaľku dohovárajú spoločný tanec.

Mirada

M, Slovník Komunikácia tanečníkov na milonge očným kontaktom pre nenápadné dohovorenie si spoločného tancovania.

Milonga

M, Slovník Slovo milonga má dva významy. Je to tančiareň argentínskeho tanga a hudobný a tanečný štýl (rytmus).

Cortina

C, Slovník Cortina je krátka prestávka medzi tanečnými kolami argentínskeho tanga (tandami).

Bandoneón

B, Slovník Hudobný nástroj podobný gombíkovému akordeónu, ale s príjemnejším a náladovejším zvukom.

Tanda

Slovník, T Tandu - tanečné kolo tanga - tvoria zvyčajne 3-4 skladby, počas ktorých sa tanečníci v páre nemenia. Od ďalšej tandy je oddelená krátkou prestávkou.

Milonguero

M, Slovník Milonguero je tanečník pravidelne sa zúčastňujúci na milongách, tango fanatik.

Tanguero

Slovník, T Tanguero je človek, ktorý sa seriózne, ale vášnivo zaujíma o niektorú z oblastí súvisiacich s tangom. Môže, ale nemusí ísť len o tanec.

Chacarera

C, Slovník Chacarera je argentínsky ľudový tanec (a hudobný štýl), zvyknú sa ním spestriť aj veľké a medzinárodné milongy.