Mirada

Čítaj: mirada
V preklade znamená: pohľad
Zobraz abecedu

Komunikácia tanečníkov na milonge očným kontaktom, ktorého cieľom je diskrétny výber, navrhnutie a dohovorenie si spoločného tancovania. Po úspešnom očnom kontakte nasleduje cabeceo.

Pohľad iniciujú najmä muži, môžu ho však iniciovať aj ženy, vďaka čomu majú obe pohlavia zrovnoprávnené šance na získanie vybraného partnera pre ďalší tanec.

Pridajte svoj názor