Mirada

Čítaj: mirada
V preklade znamená: pohľad
Zobraz abecedu

Komunikácia tanečníkov na milonge očným kontaktom, ktorého cieľom je diskrétny výber, navrhnutie a dohovorenie si spoločného tancovania. Po úspešnom očnom kontakte nasleduje cabeceo.

Pohľad iniciujú najmä muži, môžu ho však iniciovať aj ženy, vďaka čomu majú obe pohlavia zrovnoprávnené šance na získanie vybraného partnera pre ďalší tanec.

Pridajte svoj názor  
Súvisiace články
Cabeceo Zaužívaný a osvedčený spôsob, ako si na milongách - tančiarňach argentínskeho tanca - tanečníci neverbálne a nenápadne na diaľku dohovárajú spoločný tanec.
Milonga (tančiareň) Jedným z významov slova milonga je tančiareň - miesto alebo podujatie, na ktorom sa tancuje argentínske tango.
Milonga Slovo milonga má dva významy. Je to tančiareň argentínskeho tanga a hudobný a tanečný štýl (rytmus).
Cortina Cortina je krátka prestávka medzi tanečnými kolami argentínskeho tanga (tandami).