Disociácia

D, Slovník Znamená: je to proces, kedy horná časť tela (hruď) a dolná časť tela (panva) sú vytočené v rôznom uhle v horizontálnej rovine, pričom bodom oddelenia je oblasť pásu. Zobraz abecedu Disociácia je veľmi dôležitá pre správne a funkčné prevedenie mnohých rotačných figúr ako napríklad ocho alebo molinete. Disociácia umožňuje urobiť...