Molinete

Čítaj: molinete
V preklade znamená: mlyn, mlynček
Zobraz abecedu

Molinete je pohyb, keď žena kráča okolo muža proti smeru hodinových ručičiek a strieda štvoricu krokov: bočne, vpred (ocho adelante), bočne, vzad (ocho atráz), pričom sa môžu aj cyklicky opakovať. Ak sa muž otáča a žena kráča v smere hodinových ručičiek, tento pohyb sa nazýva contramolinete.

Muž stojí v strede kruhu, ktorý opisuje žena a otáča sa okolo svojej osi (giro). Môže na mieste prešľapovať z nohy na nohu (tak aby sa plynule otáčal), alebo môže rotovať stojac na oboch špičkách a pohyb skombinovať napríklad s figúrou enrosque, prípadne aj lapis.

Počas celého molinete je dôležité, aby obaja partneri boli hornou časťou tiel čo najviac rovnobežne oproti sebe (pričom používajú disociáciu).

Ďalšou variáciou molinete je, ak ho súčasne robí muž aj žena (osovo symetricky). Vtedy nekráča žena okolo muža, ale obaja kráčajú okolo osi stojacej v strede medzi nimi.

Pridajte svoj názor