Bandoneón

B, Slovník Hudobný nástroj podobný gombíkovému akordeónu, ale s príjemnejším a náladovejším zvukom.