TANGO – TANEC – Úzkostlivé hľadanie slobody

TANGO - TANEC - Úzkostlivé hľadanie slobody - obálka knihy
TANGO – TANEC – Úzkostlivé hľadanie slobody – obálka knihy

Prvý slovenský preklad zo súboru kníh už zosnulého legendárneho argentínskeho tanečného páru Rodolfa a Glorie Dinzelovcov (Los Dinzel), tvorcov prepracovaného systému výuky tanga, podľa ktorého vyučujú niektoré školy aj v zahraničí, vrátane Slovenska. V pôvodom názve El Tango, Una Danza: Esa ansiosa búsceda de la libertad kniha vyšla v roku 1994. S pomocou ďalších nadšencov ju do slovenčiny preložil a v roku 2020 vydal dlhoročný tanečník, lektor a propagátor tanga Ondrej Buranský, ktorý výuku tanga absolvoval aj priamo u autorov v ich tanečnom štúdiu v Buenos Aires.

Kniha prezentuje vlastný pohľad autorov na aspekty tanečného držania a pohybu páru v priestore, podľa ich metodiky rozdelených na tzv. expresívny aparát v spodnom priestore a dramatický aparát v hornom priestore, biomechanickým princípom, estetike ale aj hľadaniu vzťahov choreografickej formy a spôsobu. Záver knihy je venovaný pohľadu autorov na vybrané udalosti a zmeny spôsobu tancovania tanga počas jeho historického vývoja.

Čo od knihy očakávať

Čítanie knihy a sledovanie myšlienok autorov je náročné a nie je to v žiadnom prípade „materiál na jeden večer“. Jazyk knihy obsahuje aj mnoho vlastnej terminológie autorov, často je nesústredený, tematicky odbiehajúci, popreplietaný psychologickými či filozofickými úvahami a podobenstvami, snahou rôzne javy klasifikovať, hľadať v nich schémy či geometriu. Mnohé myšlienky čitateľovi neposkytnú informácie priamo, ale často ho až provokatívne nútia snažiť sa porozumieť, ako súvisia s jeho doterajším poznaním a čo nimi autori mohli myslieť. Od knihy preto nečakajte veľa priamych poznatkov návodov či odpovedí, jej prínosom skôr bude to, že prináša otázky a podnety „pozrieť sa na veci inak“, hľadať nové vzťahy a súvislosti. Ku knihe sa preto pravdepodobne treba opakovane vracať, konfrontovať s ňou vlastný vývoj v učení sa tanga, diskutovať o nej a hľadať, ako vďaka nej chápať tango komplexnejšie.

Aj z tohto dôvodu ku knihe vydavateľ vytvoril aj webovú stránku s dovysvetlením niektorých pojmov a skupinu na sociálnej sieti, kde môžete o nej diskutovať. Kniha okrem toho obsahuje aj QR kódy s linkami na verejne dostupné zdroje na internete, súvisiace s preberanými témami. Bonusom objednávky tlačenej verzie je bezplatná elektronická verzia vo formátoch PDF, EPUB a MOBI.

Informácie o knihe

  • UPC: 9788097374204 / ISBN: 978-80-973742-0-4
  • Vydavateľ: Ondrej Buranský
  • Prvé vydanie, október 2020, náklad: 500 exemplárov.
  • Väzba: mäkká – lepená brožúra, formát: A5, 116 strán
  • Grafická úprava: Rodolfo Dinzel, Evaristo Ba, Miguel Sumaria

Viac

  


Pridajte svoj názor