Cabeceo

C, Slovník Zaužívaný a osvedčený spôsob, ako si na milongách - tančiarňach argentínskeho tanca - tanečníci neverbálne a nenápadne na diaľku dohovárajú spoločný tanec.

Volver

Piesne Volver... Sentir... Vivir, Vrátiť sa... Cítiť... Žiť...
1934 / Carlos Gardel / Alfredo Le Pera

La cumparsita

Piesne Si supieras... Keby si len vedela...
1916 / Gerardo Matos Rodríguez / Pascual Contursi a Enrique Pedro Maroni / Carlos Gardel

Caminito

Piesne "Desde que se fue triste vivo yo." Odkedy odišla, smutne si ja žijem.
1926 / Juan de Dios Filiberto / Gabino Coria Peñaloza / Carlos Gardel