Marcar

marcar
Čítaj: markar
V preklade znamená: značiť, signalizovať, ukázať smer
Opak je seguir – nasledovať.
Príklady použitia: No me marcastes – Nenaznačuješ mi (hovorí tanečníčka tanečníkovi)
Zobraz abecedu
 

Keď chceme zistiť pôvod slova marcar, pozrime sa späť do histórie, keď hrdí mladí vojaci pochodovali (marchan) dolu námestím Avenida de Mayo v Buenos Aires na oslavu Argentínskeho národného dňa za úderov bubnov a zvukov vlasteneckých piesní. Pochodovanie do rytmu bubnovania alebo do rozkazov (ľavá – pravá) sa nazýva marcar el paso (udávanie kroku).

 

V Európe je zvykom označovať v páre jedného, ktorý vedie (zvyčajne muža), a druhého, ktorý nasleduje (zvyčajne ženu). Pravé tango má však úplne inú podstatu:

  1. Muž naznačí (marca) telom, hruďou, mimoriadne aj rukou…
  2. Žena prijme a povedie naznačeným smerom, vykročí, spraví miesto pre mužov krok…
  3. Muž nasleduje, vykročí vždy až tesne po žene.

Pre európskeho muža je táto filozofia ťažká, pretože tradične je naučený viesť, ba priam niekedy až silou. Tango učí skôr načúvať, cítiť, byť pripravený na to, že žena nemusí prijať naznačenie a ona sama môže muža naviesť trochu inam.

 

Pre európske ženy je to takisto veľmi ťažké. Tie sú zvyknuté čakať vždy ďalší krok od muža. Pri tangu treba načúvať, ale takisto spraviť prvý krok.

 

Tango je skôr komunikácia a nie dominantné vedenie muža a pasívne poslúchanie ženy. Tango je vlastne ako život.

Pridajte svoj názor