Abrazo

abrazo
Čítaj: abrazo
V preklade znamená: objať, objatie
Príklady použitia: Pozdrav na konci listu: „Abrazo, Milonguero“
Zobraz abecedu
 

Abrazo je tanečné držanie v tangu, tesné postavenie partnerov, nie je len obyčajná tanečná pozícia. Nestačí držať správne hlavu, mať vyrovnanú os, držať správne ramená a hruď. Byť blízko, dodržať správne techniky, to nestačí. To nie je abrazo. Je to niečo viac.

Je to okamih, ktorý sa dá naplno prežiť a vychutnať. Treba si dať „načas“, uvoľniť sa. Objatie symbolizuje jednotu dvoch partnerov, ktorým záleží na tom druhom.

Prvé objatie napovie tomu druhému veľa. Cieľom je poskytnúť príjemnú atmosféru, emocionálne uvoľnenú a uspokojivú. Vytvorí sa tak bezpečný okruh (tvorený dvoma srdcami a rukami v držaní), v ktorom dvojica navzájom cíti svoje pohyby. Žena cíti smerovanie hrude muža. Pár sa pohybuje príjemným a uvoľneným spôsobom. To však neznamená, že tanec musí byť pomalý! Pravdupovediac, ak chce človek tancovať rýchlo, musí byť uvoľnený a skoncentrovaný.

Pridajte svoj názor