Pôvod slova tango

Na predpokladaný pôvod slova tango je viac názorov.

Niektorí historici tvrdia, že slovo tango je odvodené z latinského tangere, dotýkať sa.

Iní zasa tvrdia, že má africký pôvod, ktorý označuje uzavreté miesto, vyhradený priestor. V polovici 18. storočia boli totiž do Argentíny dovezení černošskí otroci. Ich osobné práva boli veľmi obmedzené. Mohli a však slobodne zhromažďovať na vyhradenom priestore, kde mohli po ťažkej robote aj tancovať. Takto priniesli svoje zrniečko kultúry i do juhoamerických oblastí.

Ďalší historici tvrdia, že slovo tango niekto priniesol zo Španielska. Existoval totiž druh flamenca označovaný tango, alebo aj Tango Flamenco, El Tango Español, El Tango Andaluz alebo El Tango Gaditano. S týmito tancami má súčasné argentínske tango spoločný len názov.

Pridajte svoj názor