Štart prvej verzie stránky TangoArgentino.sk (2006)

portal2006
Screenshot stránky z roku 2007

Stránka www.tangoargentino.sk vznikla v máji 2006. Autorkou jej prvej verzie je Petra Bertová Polovková.

Petra sa začala učiť argentínske tango v roku 2003. Keďže sa študijne venovala IT, začala pomáhať aktualizovať webovú stránku Tanečnej škole Jarky Šidelskej, v ktorej sa tango učila. Nadchlo ju natoľko, že chcela, aby o tangu bolo na internete viac – čím by prispela k jeho rozšíreniu a k lepšiemu fungovaniu komunity. Nezdalo sa jej však vhodné, aby podrobnejšie stránky o tangu boli časťou webu konkrétnej tanečnej školy.

Rozhodla sa preto vytvoriť nezávislú webstránku s prehľadom tango aktivít najmä na Slovensku, slúžiaca budujúcej sa tangovej komunite a na jeho propagáciu. Pre stránku Petra zvolila internetovú doménu tangoargentino.sk a zaregistrovala ju 2. 5. 2006, pre webhosting vybrala spoločnosť Websupport.

Prvá verzia stránky bola veľmi jednoduchá. Obsahovala prehľady kurzov a milong (v tom čase boli na Slovensku len dve školy), ako aj malú galériu fotografií, odkazov na iné tango stránky a niekoľko článkov o tangu a jeho histórii. Boli medzi nimi aj tri poviedky Ronalda Strehára, ďalšieho tanečníka tanga, ktoré na portáli zostali dodnes.

tricka_2006
Tereza Schwarzová a Julio Martinez Caide v roku 2006, v tričku s básničkou o tangu. Foto: Zuzana Ladzianska

Okrem samotnej webstránky Petra v novembri 2006 založila aj e-mailovú konferenciu „tangeros“ – skupinu, prostredníctvom ktorej si členovia tango komunity navzájom oznamovali informácie o kurzoch, milongách a podobne (konferencia fungovala až do konca roku 2012, kedy ju nahradil iný spôsob distribúcie aktualít).

Začiatkom roka 2007 stránka dostala aj vlastné logo. Petra najprv vyhlásila v rámci komunity súťaž na návrhy. Prihlásené návrhy však nespĺňali všetky hlavné požiadavky na logo, pokúsila sa preto vytvoriť aj svoj vlastný návrh, ktorý nakoniec aj prešiel a použila ho aj na stránke.

Keďže slovenská tango komunita bola vtedy v úzkom kontakte s českou, ktorá tiež nemala nejakú centrálnu tangovú stránku, v úmysle vytvoriť aj zjednocujúcu alebo prepojenú webovú stránku Petra zaregistrovala aj doménu tangoargentino.cz, ktorá bola len presmerovaná na slovenskú stránku.

Počas približne 2 rokov existencie prvej verzie stránky TangoArgentino.sk sa Petra venovala jej pravidelnej aktualizácii, dopĺňaniu informácií o nových kurzoch, milongách a iných aktivitách v rámci komunity.

Tango aktivity postupne rástli a po čase Petra dostala ďalší nápad – prepracovať stránku na portál viacerých používateľov, v ktorom by si mohli jednotliví členovia aj sami pridávať a upravovať svoje články, podujatia a ich kalendár. Tak v júli 2008 stránku nahradil nový portál TangoArgentino.sk.

Pridajte svoj názor