TangoArgentino.sk sa mení na portál (2008)

portal2008
Snímka úvodnej stránky z roku 2008

Prvá verzia stránky TangoArgentino.sk z roku 2006 bola relatívne jednoduchá a jej autorka Petra Bertová Polovková sa o ňu starala sama. Slovenská tango komunita však rástla, aktivít bolo stále viac a pre jedného človeka bolo náročné stíhať sledovať všetky zmeny a stránku podľa nich aktualizovať. Jeden človek ani nemôže vedieť o všetkom.

Už po prvom roku existencie stránky preto začala Petra uvažovať nad pokročilejším riešením, ktoré by umožňovalo aj väčšiemu počtu používateľov si pridávať a upravovať svoje články, fotografie, odkazy, podujatia a ich kalendár. Napríklad aby si tanečné školy mohli samy zverejňovať informácie o svojich kurzoch a jednotlivých lekciách, organizátori o milongách, hudobníci o svojich koncertoch a podobne. Ideálom by bol špecializovaný portálový redakčný systém (content management system).

Najprv prišlo na rad zvažovanie dostupných hotových riešení. V tom čase však boli redakčné systémy jednoduchšie a mnoho funkcií a vlastností bolo v nich napevno daných alebo niečím obmedzených. Petra sa preto rozhodla vytvoriť vlastný systém presne podľa jej predstáv. Znamenalo to rozšírenie o technológie ako databázy, automaty (cron) či javascripty, ale aj zložitejší dizajn. Oproti pôvodným odhadom však neustále pribúdalo množstvo potrebných prác a času navyše. Prípravy tak nakoniec trvali približne rok. Petre našťaste pomáhal priateľ (dnes už manžel) Martin.

Dňom D bol 1. júl 2008

Milí tangueros!

Na známosť sa všetkým dáva
jedna potešujúca správa.
Každý musí dobre znať,
že na www.tangoargentino.sk môže svoje aktivity pridávať.

Aktivity, ba aj články,
galérie a či linky.
Registrujte sa tam hneď,
nech sa o Vás dozvie svet!

Týmito veršami začínal Petrin oznam v e-mailovej konferencii „tangeros“ o úspešnom štarte nového portálu, ktorý nahradil pôvodnú stránku. Verejne prezentovaný účel portálu bol:

Tento portál vznikol za účelom poskytnúť ľuďom, ktorí majú radi tango, možnosť získavať aj šíriť informácie v oblasti Argentínskeho Tanga a všetkého čo s ním súvisí na Slovensku, v Čechách, v okolitých krajinách, ale aj inde vo svete. Nájdete tu aktivity, články, galérie, linky na iné stránky. Jedným slovom všetko čím iní používatelia prispeli. Používanie portálu je úplne zadarmo.

Kto mal záujem, mohol si na portáli vytvoriť používateľský účet a pridávať naň čokoľvek vlastné, súvisiace s tangom. Dôležitou funkcionalitou portálu bol databázový kalendár, ktorý umožňoval aj dosť pokročilé zadávanie pravidelne sa opakujúcich podujatí, ale aj nepravidelných. Ďalšou funkcionalitou portálu bola napríklad aj viacjazyčnosť.

Ďalší člen tímu

Roman Greguš tango „objavil“ a zaujalo ho televíznym dokumentom o tango scéne v Prahe a zhodou okolností aj v knihe o partnerských vzťahoch, v ktorej bola jedna kapitola venovaná argentínskemu tangu. Práve vďaka portálu TangoArgentino.sk sa koncom leta 2009 dozvedel o Petriných kurzoch a od septembra začal na ne aj chodiť. Romana tango nadchlo a už po necelých dvoch rokoch učenia sa začal tiež uvažovať o možnostiach, ako tango viac spropagovať. Rozhodol sa využiť existujúci portál a e-mailovú konferenciu, ich neutrálne zameranie a informačno-marketingový potenciál. Začal sledovať a vyhľadávať kurzy a podujatia spojené s argentínskym tangom v rámci celého Slovenska a pridávať ich na portál, keďže ten obsahoval len časť prebiehajúcich kurzov a aktivít. V septembri 2011 k portálu vytvoril aj facebookovú stránku ako doplnkový nástroj pre propagáciu tango kurzov, milong, koncertov a iných podujatí. Vyzbierané upútavky na tango aktivity začal okrem toho príležitostne posielať aj do e-mailovej konferencie. Neskôr Roman konferenciu zamenil za e-mailový newsletter Aktuality TangoArgentino.sk a v spolupráci s Petrou začal na portáli spravovať a aktualizovať prehľad najbližších milong a tango udalostí a škôl argentínskeho tanga. Vytvoril pre portál aj YouTube kanál, na ktorý umiestňoval videá s tango vystúpeniami zahraničných tanečníkov na Slovensku alebo inak súvisiace s tangom na Slovensku. Ako aktívny tanečník bol v kontakte s mnohými tango školami, tanečníkmi, hudobníkmi a organizátormi, vďaka čomu mohol šíriť informácie o mnohých podujatiach už vo fáze ich príprav.

Nutnosť veľkej modernizácie

Časom sa viaceré funkcie portálu ukázali ako nie veľmi využívané a naopak pribúdali chýbajúce funkcie. Vznikali nové webové technológie, začalo narastať používanie mobilných telefónov a nevyhnutnou sa stala potreba portál radikálne prepracovať – nielen technologicky, ale aj z hľadiska informačnej štruktúry, spôsobu komunikácie s návštevníkmi a samozrejme aj dizajnu. Našťastie práve v tom období – v lete 2017 – získala Petra aj Roman viac voľného času a rýchlo sa zhodli na záujme spoločne vytvoriť novú verziu portálu. Podarilo sa im to po približne roku príprav – 1. júna 2018 – kedy bol do ostrej prevádzky spustený nový portál TangoArgentino.sk.

Pridajte svoj názor