Argentínske tango ako nová príležitosť pre seniorov

Prečo práve argentínske tango? A pre seniorov???

seniori
Tango prináša neobyčajné zážitky aj do života seniorov

Možno sa pozastavíte alebo až začudujete nad tým, prečo práve akési argentínske tango by malo byť vhodné aj pre seniorov. Alebo až výnimočne vhodné. Je, a ešte ako! Len o tom málo ľudí vie. Možno aj preto, lebo tango vlastne ani nepoznáme, alebo máme o ňom veľmi skreslené informácie. Alebo nevieme, že európske a argentínske tango sú od základu úplne iné tance.

Možnosti tanga pre seniorov a jeho extra prínosy

Vďaka svojim hlboko ľudským prvkom – držaním sa v objatí, spoločné kráčanie, vnímanie a komunikácia – je argentínske tango priaznivým pre všetky vekové kategórie. Tu sú najdôležitejšie dôvody, prečo je výborné pre ľudí vo vyššom veku:
  • je príjemné vzájomným poskytovaním dotyku a objatia, držanie druhej osobu v náručí navodzuje dôverný, láskavý a rešpektujúci vzťah
  • nesie v sebe určitú magickú esenciu a prináša do života nové zážitky, radosť, motiváciu a sociálne kontakty
  • pomáha viesť napĺňajúci život aj po odchode do penzie a umožňuje znovu nájsť aktívny spoločenský život
  • je fyzicky nenáročné, resp. je dobre prispôsobiteľné možnostiam tanečníkov
  • pomáha zlepšovať rovnováhu, motoriku a fyzická aktivita podporuje funkcie kardiovaskulárneho systému
  • osvedčuje sa aj ako podporná liečba pohybového aparátu, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, depresií a ďalších nemocí; pomáha ich lepšie zvládať po fyzickej i psychickej stránke
  • prirodzene motivuje k väčšiemu dbaniu o seba, zvyšovaniu sebadôvery a sebaúcty

Videoukážky zo zahraničia

Lekcie tanga v Emeryville Senior Center (Kalifornia / USA)

Terapeutická výuka tanga seniorov s Parkinsonovou chorobou (Wales / UK)

Možnosti výuky a tancovania tanga pre seniorov na Slovensku

V posledných rokoch aj u nás ľudia „objavujú“ argentínske tango a stále sa rozširuje počet jeho škôl a aj možností jeho tancovania. Na rozdiel od iných tanečných štýlov na kurzy tanga chodia ľudia všetkých vekových kategórií a aj záujemcov z rád seniorov uvíta každá z približne 20-tich škôl na Slovensku. Okrem toho existujú aj prvé snahy výuky argentínskeho tanga zamerané na seniorov, ako sú napríklad kurzy tanga v Senci.

Odporúčané zdroje ďalších informácií

Pridajte svoj názor