Koľko stojí doprava autom?

Za tangom sa často cestuje v partii zdieľanou jazdou autom. Viete aké sú skutočné náklady na cestu? Počítať samotnú spotrebu paliva zďaleka nestačí, je len zlomkom z nich!

Skutočná cena jazdy autom je niekoľkonásobkom ceny paliva alebo energie
Skutočná cena jazdy autom je niekoľkonásobkom ceny paliva alebo energie
(Toto je prvá verzia článku, neskôr plánujeme jeho prepracovanie a pridanie výpočtu vzorcom)

Po koľko sa ti zložíme na benzín?

Takto znie najčastejšia otázka posádky auta plného šťastne unavených tanguer@s, vracajúcich sa z výletu na milongu v inom meste. Pokiaľ by sa však poskladali a prispeli len takouto sumou, v skutočnosti by preniesli ťarchu väčšiny skutočných (a oveľa vyšších) nákladov na šoféra.

Oproti cene samotných pohonných hmôt (alebo spotrebovanej energie elektromobilu) je tu totiž aj niekoľko ďalších nezanedbateľných prevádzkových nákladov a predovšetkým jeden z nich je najmenej viditeľný a pritom je výrazne najväčší oproti všetkým ostatným. Tušíte, čo by mohlo byť tou záhadou?

Ďaleko najdrahšou je… strata hodnoty

Kto chce svet vnímať čo najjednoduchšie, si môže predstavovať auto ako vec, ktorá sa zaplatí a „minie“ v čase kúpy a potom už „stojí len palivo a údržbu“. V skutočnosti je však auto investíciou (spravidla jednou z najhorších možných), ktorej hodnota klesá časom a jazdením (fatálne poruchy a havárie sem teraz nemiešame, rovnako ani investovanie do unikátnych veteránov) a náklady na jeho používanie sa dajú vyčísliť veľmi jednoducho ako rozdiel medzi nadobúdacou a zostatkovou cenou za určité obdobie a prejazdené kilometre, nazývaný aj amortizácia. Pozitívne je, že zo známych trhových cien jazdených áut sa dá postačujúco presne odhadnúť aj „cena jedného kilometra“ a zrejme najvýstižnejšie to bude na príklade.

Vezmime si bežné auto nižšej strednej triedy s ročným nájazdom napríklad 15000 km. To je pri pravidelnom používaní napríklad 30 km prejazdených denne cez pracovné/školské dni a k tomu každý víkend výlet asi 150 km. Zrejme celkom bežná situácia.

Ak je nadobúdacia cena auta napríklad 25000 eur, ktoré je po roku a prejazdení 15000 km možné predať za 22000 eur, z auta sa len stratou hodnoty „spotrebovalo“ 3000 eur. Pri nájazde 15000 km to predstavuje (3000/15000) sumu 20 centov/km.

O ďalších niekoľko centov narastie cena kilometra pripočítaním nákladov (opäť skutočných) na ďalšie prevádzkové kvapaliny (oleje, brzdová a chladiaca kvapalina) a komponenty opotrebúvané jazdou (pneumatiky, brzdy a ďalšie).

Pritom ak má auto spotrebu napríklad 7,5 l paliva na 100 km za cenu 1,6 eura/liter (jar 2023), jednotková čistá spotreba je (len) 12 centov/km.

Znamená to, že len spotrebná zložka skutočných nákladov a cena prejazdenia jedného kilometra je asi 3-násobná ako cena samotného paliva.

Správne je ešte pripomenúť, že vlastnenie a prevádzka auta so sebou prináša aj ďalšie náklady, ktoré po prepočte na prejazdený kilometer pridávajú aj ďalšie a ďalšie centy. Sú to napríklad registračné poplatky, povinné a havarijné poistenie, diaľničné známky, parkovacie poplatky, čistenie, návštevy servisov a technických kontrol a mnohé ďalšie. Väčšina z tejto skupiny nákladov je však nezávislá od počtu prejazdených kilometrov. Znamená to, že vlastník auta by tieto náklady mal „aj keby neodviezol partiu tanguer@s“ a preto by nebolo férové ich započítať do ceny zdieľanej jazdy.

Čo na to zákon?

S určením ceny prejazdeného kilometra za musel vysporiadať aj Zákon č. 283/2002 Z.z o cestovných náhradách, konkrétne ak zamestnanec použije na pracovnú cestu vlastné osobné auto. Zákon a jeho aktualizačné vyhlášky („opatrenia“) každoročne určujú tzv. sumu základnej náhrady za kilometer jazdy, ktorú môže zamestnávateľ preplatiť zamestnancovi a uplatniť si aj účtovne ako daňovo uznateľný náklad. K nej sa ešte pripočítava cena spotrebovaného paliva (podľa technických údajov výrobcu vozidla a skutočne prejdených kilometrov). 

Suma základnej náhrady (pre rok 2023) je 22,7 centa/km (suma každoročne stúpa s infláciou)

Dá sa predpokladať, že táto cena je určovaná kvalifikovanými odborníkmi, ktorí berú „priemerné auto priemerného veku“ a snaží sa byť zhruba podobne spravodlivá pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Je tiež evidentné, že takto paušálne stanovené cestovné náhrady sa vôbec neoplatia vlastníkovi nového drahšieho auta a naopak vlastník staručkého malého auta sa teší, že „na tom ešte aj zarobil“.

V každom prípade oba spôsoby odhadu dávajú podobný „priemerný“ výsledok. Aj ten sa však dá ešte viac upresniť.

Priebeh v čase

Pre ešte presnejší odhad nákladov na prevádzku auta a tým aj prejazdeného kilometra je nutné vziať do úvahy najmä vek auta. Počas prvého roka hodnota auta klesne najviac, neskôr sa medziročný pokles hodnoty stále zmenšuje. Postupne však narastajú náklady potrebné na priebežné opravy, ktorých nutnosť je však opäť spôsobená predovšetkým samotným jazdením a preto plne patria do nášho „vzorca“. Túto zložku nákladov do nemalej miery ovplyvňuje aj poruchovosť príslušného modelu a ďalšie atribúty.

Koľko teda?

V tejto verzii článku zostaneme zatiaľ pri zjednodušení, že v prípade nového auta je cena prejazdeného kilometra približne zhodná v centoch s počtom tisícov eur nadobúdacej ceny, k čomu sa pripočíta cena spotrebovaného paliva/energie. Takže napríklad nové auto za 25000 eur sa prvý rok „spotrebúva“ resp. amortizuje tempom asi 25 centov na kilometer plus palivo, čo pre auto z nášho vyššie uvedeného príkladu dáva spolu 37 centov na kilometer.

Rokmi prevádzky auta amortizácia postupne klesne na asi 0,7 až 0,6 – násobok pôvodnej hodnoty (spotreba paliva sa pritom takmer nemení), v našom príklade to prinesie pokles na celkových asi 30 až 27 centov na kilometer, neskôr (po zhruba 10-15 rokoch) však môže dokonca začať opäť mierne narastať z dôvodu častejších a nákladnejších opráv.

Kilometrová cena je okrem toho mierne nižšia v prípade auta s vysokými nájazdmi (v mnohých desiatkach kilometrov ročne) a naopak stúpa pri „sviatočných autách“ (ktorých vlastníctvo však celkovo nedáva ekonomický zmysel, lebo je v prepočte na kilometer mnohonásobne nákladnejšie ako jazdenie luxusným taxíkom).

Aj keď sa jedná len o odhad, s celkom solídnou presnosťou si takto môžete odhadnúť cenu kilometra pri zdieľanej jazde svojim autom (podľa jeho ceny, veku, nájazdu a stavu) a dosiahnuť tak čo najspravodlivejšie podelenie sa s pasažiermi, aby na tom nikto netratil ani „nezarobil“. Túto podmienku ani náhodou nespĺňa výpočet len podľa samotnej ceny paliva.

Ako samozrejmosť dopĺňame, že k cene jazdy patrí prípadná diaľničná známka (ak je kúpená jednorazovo len kvôli spoločnému výletu) či mýtne a parkovacie poplatky spojené z výletom. Súčet už len vydeliť počtom osôb v aute a vyzbierať sa.

Ďalšie vybrané zdroje k tejto tematike

Varovanie: viaceré z týchto zdrojov počítajú ešte vyššie náklady ako uvádza tento článok:

 
Pridajte svoj názor