Tanečná škola Jarky Šidelskej

tanec_jarka_logo
Tanečná škola Jarky Šidelskej – logo

Škola nadviazala na dlhoročnú tanečnú a neskôr aj pedagogickú činnosť Jarky Šidelskej, ktorej kariéra začala už v roku 1959 v renomovanej tanečnej škole pod už neexistujúcim PKO (Park kultúry a oddychu) Bratislava (viac informácií o tomto období je uvedených v závere tejto stránky).

Po spoločenských zmenách v roku 1989 sa v nasledujúcom roku Jarka Šidelská namiesto zamestnankyne PKO stala jeho zmluvným partnerom pre lektorskú činnosť. Spolu s čiastočným osamostatnením (PKO výuku zabezpečoval organizačne a propagačne) vznikol aj samotný názov Tanečná škola Jarky Šidelskej. Na založení školy sa spolupodieľal a vyučoval v nej aj Jarkin manžel Juraj Šidelský ako jej asistent a v jej úvodnej ponuke boli predovšetkým spoločenské tance.

Prvá škola tanga na Slovensku

Po vzniku vlastnej tanečnej školy a otvoreniu sa svetu po páde predošlého režimu sa manželia Šidelskí v rámci vlastného štúdia začali dostávať aj k hudbe Astora Piazzollu a ďalších argentínskych autorov, k videonahrávkam s pôvodným argentínskym tangom, absolvovali lekcie zahraničných lektorov. Začali sa argentínskemu tangu venovať vo zvýšenej miere a ako prvá škola na Slovensku ho začala aj vyučovať. Spočiatku len zaradením medzi ostatné vyučované spoločenské tance a tvorbou súťažných choreografií. Ich študenti získali od roku 1997 mnoho domácich aj medzinárodných ocenení v súťažiach v tanci tango argentino.

V októbri roku 1996 manželia Šidelskí otvorili aj prvý samostatný kurz tanga. Postupne sa medzi žiakmi vyprofilovala skupina tanečníkov s hlbším záujmom o argentínske tango (časť z nich sa tangu zostala venovať natrvalo a viacerí ho neskôr začali aj sami vyučovať). Ku kurzom časom pribudli príležitostné sústredenia a lektori s niektorými žiakmi začali od roku 2001 príležitostne cestovať aj do Prahy na intenzívne kurzy vedené argentínskym lektorom Juliom Horaciom Martinezom. V roku 2004 s ním zorganizovali prvý workshop aj v Bratislave a spolupráca s ním trvala niekoľko rokov. Tango začalo v aktivitách školy dominovať, ako je zrejmé aj z prvej webovej stránky školy www.tanecjarka.sk spustenej na jar 2005 (pozri obrázok nižšie na tejto stránke). 

Prvá milonga na Slovensku

Okrem výuky tanga sa lektori aj skupina jeho študentov medzitým zaujímala a tango a jeho kultúru stále viac. Dozvedeli sa aj to tom, že sa nielen v Argentíne, ale už aj v mnohých ďalších krajinách tancuje ako neformálna spoločenská udalosť na komunitných tančiarňach – milongách. Zároveň sa v tom čase začali organizovať prvé milongy v Prahe a Brne a aj „naši“ ich príležitostne navštevovali.

Bolo preto len otázkou času, kedy sa aj bratislavskí nadšenci tanga rozhodnú usporiadať vlastnú milongu. Tá úplne prvá sa pod názvom Noche de Tango konala 26.4.2003 v Kultúrnom stredisku na Stromovej ulici v Bratislave, neskôr aj v Dome kultúry Devín a dňa 5.11.2004 aj za účasti Julia Horacia Martineza a Terezy Schwarzovej (jeho žiačky, ktorá v tom čase pracovne pôsobila v Prahe a neskôr spolu s partnerom založila vlastnú školu tanga na Slovensku). Viac alebo menej pravidelné milongy sa potom konali aj v iných lokalitách v Bratislave.

Ďalšie pôsobenie školy

Tanečná škola Jarky Šidelskej - prvá webová stránka z roku 2005
Tanečná škola Jarky Šidelskej – prvá webová stránka z roku 2005
Po ukončení spolupráce školy s PKO Bratislava v auguste 2004 škola následne vyučovala hosťujúcim spôsobom alebo v prenajatých priestoroch viacerých stredných a umeleckých škôl. Ako asistentka výuky tanga pod školou v tomto období pôsobila aj Jana Tibenská. Pre kurzy tanga sa najdôležitejšie stalo pôsobenie v priestoroch tanečného odboru Základnej umeleckej Školy Jesenského, ktorý sídlil na Šancovej ulici a jeho vedúcou bola uznávaná pedagogička Helena Žitňanová. Tá sa tango začala učiť tiež, rýchlo sa doňho zamilovala a aj sama tangové aktivity podporovala. Spoločne vytvorili aj niekoľko choreografií, s ktorými vystupovali aj na verejných podujatiach školy. V septembri 2010 v menšej skupine spoločne navštívili aj Argentínu. Helena Žitňanová spolu s partnerom Vojtechom Takáčom (zoznámili sa vďaka tangu…) sa neskôr tiež osamostatnili a prevzali štafetu vo výuke tanga v rovnakých priestoroch. Manželia Šidelskí potom ešte niekoľko rokov organizovali kurzy spoločenských tancov. Slovenskú tanečnú a tangovú komunita pani Jarka Šidelská navždy opustila v roku 2016. Juraj Šidelský je však naďalej aktívny a aj vo svojom vysokom veku sa výuke tanga venuje dodnes. Najprv ho krátkodobo vyučoval v Nitre a od roku 2019 ako lektor v bratislavskej škole „Smiem prosiť?“ v OC Retro.

–  –  –

Príloha: Pôvodná História školy

(Poznámka: pre úplnosť nižšie ponechávame aj pôvodný text prevzatý z bývalej webovej stránky školy zo sekcie História, aj keď argentínske tango nespomína.)

Začiatky Tanečnej školy Jarky Šidelskej treba hľadať v roku 1959, kedy sa Jarka začala zoznamovať s tancom. Neskôr získala diplom učiteľa tanca, zamestnala sa v PKO Bratislava, kde najprv pôsobila ako asistentka p. Remišovského a neskôr učila sama.

Treba pripomenúť, že tanečná škola PKO Bratislava patrila k popredným tanečným školám na Slovensku. Jej vysokú kvalitu udržiavali od roku 1958 p. Heda Sirotková, Jozef Remišovský, Jarka Šidelská. Krátko tu učili František Koiš a Jozef Házy. Svojou dlhoročnou tradíciou sa tanečná škola PKO Bratislava stala pojmom medzi stredoškolskou mládežou a v posledných rokoch aj medzi strednou a staršou generáciou.

Kontinuitu nenarušili ani spoločenské zmeny po roku 1989. Zmenila sa iba forma zabezpečenia kurzov spoločenského tanca. Jarka Šidelská už nebola zamestnankyňa PKO, ale zmluvný partner PKO, kurzy organizačne zabezpečovalo PKO a odbornú, lektorskú činnosť vykonávala Tanečná škola Jarky Šidelskej. Táto spolupráca bola na vynikajúcej úrovni, vyhovovala obom stranám a čo je hlavné, zabezpečovala kontinuitu, nadväzovala na najlepšie pedagogické a tanečné poznatky.

Spolupráca s PKO Bratislava bohužial skončila 5.10.2004. Podarilo sa naviazať spoluprácu s Domom kultúry Devín, Základnou umeleckou školou na Jesenského ulici v Bratislave, s Tanečným ateliérom na Mudroňovej ulici v Bratislave a s Univerzitným pastoračným centrom pôsobiacim vo vysokoškolskom internáte v Mlynskej doline.

 
Pridajte svoj názor