Tanečná škola Jarky Šidelskej

tanec_jarka_logo
Tanečná škola Jarky Šidelskej – logo

(Poznámka redakcie: tento text je prevzatý z bývalej webstránky www.tanecjarka.sk, zo sekcie História. Redakcia TangoArgentino.sk do budúcnosti pripravuje výrazné prepracovanie tejto stránky so zameraním na argentínske tango.)

Začiatky Tanečnej školy Jarky Šidelskej treba hľadať v roku 1959, kedy sa Jarka začala zoznamovať s tancom. Neskôr získala diplom učiteľa tanca, zamestnala sa v PKO Bratislava, kde najprv pôsobila ako asistentka p. Remišovského a neskôr učila sama.

Treba pripomenúť, že tanečná škola PKO Bratislava patrila k popredným tanečným školám na Slovensku. Jej vysokú kvalitu udržiavali od roku 1958 p. Heda Sirotková, Jozef Remišovský, Jarka Šidelská. Krátko tu učili František Koiš a Jozef Házy. Svojou dlhoročnou tradíciou sa tanečná škola PKO Bratislava stala pojmom medzi stredoškolskou mládežou a v posledných rokoch aj medzi strednou a staršou generáciou.

Kontinuitu nenarušili ani spoločenské zmeny po roku 1989. Zmenila sa iba forma zabezpečenia kurzov spoločenského tanca. Jarka Šidelská už nebola zamestnankyňa PKO, ale zmluvný partner PKO, kurzy organizačne zabezpečovalo PKO a odbornú, lektorskú činnosť vykonávala Tanečná škola Jarky Šidelskej. Táto spolupráca bola na vynikajúcej úrovni, vyhovovala obom stranám a čo je hlavné, zabezpečovala kontinuitu, nadväzovala na najlepšie pedagogické a tanečné poznatky.

Spolupráca s PKO Bratislava bohužial skončila 5.10.2004. Podarilo sa naviazať spoluprácu s Domom kultúry Devín, Základnou umeleckou školou na Jesenského ulici v Bratislave, s Tanečným ateliérom na Mudroňovej ulici v Bratislave a s Univerzitným pastoračným centrom pôsobiacim vo vysokoškolskom internáte v Mlynskej doline.

Tanečná škola Jarky Šidelskej bola prvou školou na Slovensku, v ktorej sa začalo vyučovať argentínske tango.

Pridajte svoj názor