Mojich dvanásť minút lásky

Mojich dvanásť minút lásky

Mojich dvanásť minút lásky – článok v časopise TANEC – Mojich dvanásť minút lásky – článok v časopise TANEC – 2/2018