Aj v prípade voľnejších oficiálnych hygienických opatrení by osoby nežijúce v spoločnej domácnosti mali zostať zdržanlivé v sociálnych kontaktoch a naďalej udržiavať dostatočný odstup.

Aj v prípade voľnejších oficiálnych hygienických opatrení by osoby nežijúce v spoločnej domácnosti mali zostať zdržanlivé v sociálnych kontaktoch a naďalej udržiavať dostatočný odstup.