Stručný prehľad histórie hudby

Prvá skladba napísaná a zverejnená v Argentíne, ktorá bola označovaná ako tangová, sa objavila v roku 1857 a mala názov Toma maté, ché.

Prvé nahrané tango bolo od Ángela Villolda. Nahral ho orchester Francúzskej národnej gardy v Paríži. Villoldo si zvolil Paríž preto, lebo v Argentíne nebolo v tom čase nahrávacie štúdio.

Tango bolo spočiatku inštrumentálne. Pôvodné hudobné nástroje, na ktorých sa hralo tango, boli gitara, klavír a flauta, ktorú zanedlho nahradil bandoneón – druh harmoniky, ktorého zvuk je pre tango charakteristický.

Hudba verne odráža atmosféru v bordeli – vzťah zákazníka a prostitútky, zvádzanie, súboj mužov o priazeň ženy. Preto je tango z tejto éry hrané v svižnom tempe, často improvizované, bez textu, v lepšom prípade sú texty ľahko obscénne.

Postupom času dochádza k zmenám v kultúre porteños, počiatočné nadšenie vystriedala depresia a dezilúzia. Žiadne rýchle zbohatnutie, ale ťažká práca bez perspektívy. To sa prejavilo i v hudbe. Tango stráca optimistický ráz a naberá melancholický tón. Hudba sa spomaľuje a ukľudňuje. Obvyklou témou textov je láska – nešťastná, neopätovaná.

V súčasnosti sa rozširuje i elektronické tango. Je to moderná hudba, ktorá má osloviť prevažne mladých. Môžeme ju počuť od skupín ako Gotan Project alebo od Bajofondo Tango Club.

Pridajte svoj názor