Tři základní principy tanga

komunikaceZažil jsem několik učitelů, většinou velmi charismatických a přesvědčivých, kteří mě učili čtyři základní principy tanga zahalené do zapomenutého tajemství. Byly to krok vpřed, krok vzad, krok vlevo a krok vpravo. Kouzelně jednoduché, přirozené a jeden z principů používám každý den. Chůzi v bok jsme se učili ve školce, takže k dokonalosti mně chybělo naučit se couvat.

Čistě technicky jsou jen dva, protože pohyb vzad je jen pohyb vpřed s opačným znaménkem a diagonální pohyby se dají složit z pohybu vpřed a stranou, i když netvoří u všech tanečníků ortogonální bázi. Do této diskuze jsem se nikdy nepustil hlavně proto, že jsem u svých učitelů neviděl, že by si s tím vystačili. V této teorii mně chyběly další prvky jako otočky, naklánění, zakopávání, pohupování, disociace a najednou k pouhému okopírování pohybu jsem měl dalších deset podobných principů a to jsem ještě nedržel partnerku.

Také jsem poznal učitele, který mě naučil pouze 3 základní principy. Znělo to celkem rozumně, protože pohyb lidského těla jsem si dokázal představit jako velké množství vektorů pohybu ve třech souřadnicích. Ale popisovat tímto způsobem vzájemné vztahy jednotlivých částí těla mě děsilo. Tajemství bylo ovšem mnohem mnohem obecnější.

Tři nejzákladnější elementární stavební kameny tanga jsou v pořadí důležitosti: 1. komunikace, 2. komunikace, 3. komunikace. Všechny tři principy jsou vlastně jen speciálním případem jednotné teorie tanga, která se nazývá komunikace. Jak by se fyzikům ulevilo, kdyby nalezli magnetický monopól a na druhé straně 4. Maxwellovy rovnice nebyla jen nula. Hned by byli o krůček blíže Jednotné Teorii Všeho. Tango obsahuje svoji dokonalost už od svého zrození.

Několik poznámek k jednotlivým bodům:

ad 1) komunikace – Tento princip hovoří o vzájemném vztahu samotného těla a ducha, jak na sebe reagují jednotlivé části těla, jak spolu souvisí. Informace o poloze kotníku by měla být čitelná i z dlaně a pohyb dlaně by se měl projevit až do špičky palce na noze. Pokud všechny komunikační kanály dobře fungují, samotný pohyb těla je obrazem momentálních emocí a interakce těla s okolím zase emoce ovlivňuje.

ad 2) komunikace – Tento princip navazuje na předchozí a vztahuje se k porozumění v páru. Nejjednodušším způsobem se dosahuje v co nejtěsnějším kontaktu, kde každá část těla má možnost okamžitě reagovat na ekvivalentní část těla partnera. Vytvoří se tak tisíce komunikačních kanálů. Pokud funguje dobře předchozí princip u obou partnerů, lze vzájemný kontakt nahradit jediným dotekem nebo jen pohledem, protože v každé části těla je kompletní informace o celku.

ad 3) komunikace – Tento princip je nejpokročilejší a je to reakce na okolí, na ostatní páry, na zvuky, na pohyb vzduchu, na vůně, na vnímaní hudby přímo nebo skrze partnera. Tento bod je velmi opomíjen.

Na závěr se musím k něčemu přiznat. Všechny tři principy jsem si vymyslel až na jeden, kterým se snažím řídit a tím je:

Tango = Komunikace. Komunikace obousměrná, děvčata. I nás, machos, zajímá váš názor.

Originál článku naleznete ve fejetonech na www.buenosairestango.cz

Pridajte svoj názor