Magazín Gancho

Magazín Gancho – bol tangový občasník pôvodne vychádzajúci v PDF forme, neskôr pretransformovaný na online portál. Zakladateľom a vydavateľom časopisu bol tím okolo bratislavskej školy Tango Vida, ktorý pri tvorbe spolupracoval s mnohými ďalšími spoluautormi, často zahraničnými.

Prvé číslo časopisu vyšlo v lete 2012. Pôvodne vychádzal vo formáte PDF a dvojjazyčne (anglicky a slovensky). Šírený bol najprv len prostredníctvom e-mailov (na webovej stránke Tango Vida bolo možné sa prihlásiť na jeho odoberanie) a vo vytlačenej podobe na milongách. Magazín (aj neskorší portál) bol bezplatný. 

V auguste 2013 získalo Gancho aj svoju online verziu na adrese http://gancho.info/magazine/, na ktorej niekoľkokrát ročne pribudla skupina článkov v angličtine a niekoľko jeho starších článkov vyšlo aj v slovenskej verzii na adrese http://gancho.info/sk/

Hodnotnejšie články na portáli boli spravidla kópiami prevzatými od renomovaných blogerov (verotango, tangomentor,…), ktoré dopĺňali vybrané aktuality z tangového diania, rozhovory so spriaznenými osobami, promo články a v takmer každé vydanie aj karikatúru (autor Andrei). Portál však neposkytoval takmer žiadnu navigáciu či štrukturovaný prehľad (ako napríklad zoskupenie článkov podľa jednotlivých vydaní alebo tém), ani použiteľné vyhľadávanie či archív starších vydaní.

PDF vydania aj portál okrem článkov dlhú dobu svojej prevádzky obsahovali aj prehľad vybraných tangových festivalov, maratónov a podobných podujatí z celého sveta na najbližšie 2-3 mesiace; po čase bola táto sekcia aktualizovaná len nepravidelne a v roku 2018 ju portál vyradil.

Na prelome rokov 2014 a 2015 portál postihla nehoda (porucha servera alebo hackerský útok) a strata nezálohovaných dát, ktoré sa ani po niekoľkých mesiacoch nepodarilo zrekonštruovať. Portál vo februári 2015 síce obnovil svoju prevádzku a začal publikovať nové články v angličtine a neskôr aj slovenské preklady niektorých z nich, napriek pôvodnému prísľubu vydavateľa však neboli staršie články obnovené vôbec a od konca roka 2015 neboli do slovenčiny preložené už takmer žiadne nové príspevky. Aj anglické články boli pridávané stále zriedkavejšie a niekedy po roku 2018 portál v tichosti zanikol.

 .

Pridajte svoj názor