Milonga na Dunaji

Botel Gracia
Hotel Gracia Bratislava
Rázusovo nábrežie 32
Bratislava
zakotvený oproti hotelu Devín

Parkovanie: najbližšie bezplatné miesta sú na uliciach Fajnorovo nábrežie a Gondova, alebo v garáži Eurovea (bezplatne do 5 hodín).
MHD: najbližšie zastávky: Námestie Ľudovíta Štúra, Most SNP, Šafárikovo námestie

www.botelgracia.sk
www.facebook.com/pages/Botel-Gracia/209570282388911

Bývalá príležitostná „Milonga na Dunaji“ v Boteli Gracia, Bratislava, organizovaná tanečnou školou Tango Porteño. Táto milonga už nie je aktívna! 

Milonga na Dunaji sa konala od leta 2017 v približne 2-mesačných intervaloch, vždy v nedeľu v čase 16-20h. Prerušila ju koronavírusová pandémia (2020-2022), po ktorej škola začala od decemba 2022 organizovať Milongu v Dancehause s približne mesačnou periodicitou. Snažili sa aj o obnovenie konania „Milongy na Dunaji“, čo sa však už nepodarilo.

Priestor: Tanečná plocha asi 50 m2 pokrytá parketami, k dispozícii bol bar/reštaurácia a klimatizovaný priestor. Miesto konania poskytovalo priamy výhľad na rieku Dunaj.

Hudba: prevažne tradičná (80%), tandy mali tradičný sled (TT-V-TT-M), playlist bol spravidla pripravený vopred. Vstupné: 6 €.

 

Pridajte svoj názor