Milonga na Dunaji

Botel Gracia
Hotel Gracia Bratislava
Rázusovo nábrežie 32
Bratislava
zakotvený oproti hotelu Devín

Parkovanie: najbližšie bezplatné miesta sú na uliciach Fajnorovo nábrežie a Gondova, alebo v garáži Eurovea (bezplatne do 5 hodín).
MHD: najbližšie zastávky: Námestie Ľudovíta Štúra, Most SNP, Šafárikovo námestie

www.botelgracia.sk
www.facebook.com/pages/Botel-Gracia/209570282388911

Príležitostná „Milonga na Dunaji“ v Boteli Gracia, Bratislava, organizovaná tanečnou školou Tango Porteño.

Milonga sa koná od leta 2017 v približne 2-mesačných intervaloch, vždy v nedeľu v čase 16-20h.

Priestor: Tanečná plocha asi 50 m2 je pokrytá parketami, k dispozícii je bar/reštaurácia, priestor je klimatizovaný. Miesto konania poskytuje priamy výhľad na rieku Dunaj.

Hudba: prevažne tradičná (80%), tandy majú tradičný sled (TT-V-TT-M), playlist je spravidla pripravený vopred. Vstupné: 6 €.

Po prerušení konania milong počas koronavírusovej pandémie (2020-2022) škola od decemba 2022 ohlásila aj Milongu v Dancehause (má sa konať opakovane) a zámer obnoviť aj Milongu na Dunaji.

K milongám Tango Porteño býva s niekoľkotýždňovým predstihom vytvorená FB udalosť www.facebook.com/tangoporteno.sk/events

Pridajte svoj názor