Tango je spojenie aj nevinnosť – Nota bene 2/2019

Tango je spojenie aj nevinnosť – Nota bene 2/2019 – článok Petry Nagyovej o svojich prvých skúsenostiach z lekcií tanga a s príbehom lektorov školy.